Τα επόμενα θέματα για συζήτηση στην ομάδα λόγου είναι ...

Τα επόμενα θέματα για συζήτηση στην ομάδα λόγου είναι ...
1. Οι λογισμοί καθορίζουν την ζωή μας,και τις σχέσεις μας με τους άλλους (Πέμπτη 11-2-2016, Ώρα 8,30μμ)
2, Τα καλά και τα δεινά της τεχνολογίας για τον άνθρωπο (Πέμπτη 18-2-2016, Ώρα 8,30μμ)
3, Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας,ως αντίδοτο στον εγωισμό και στην υπεροψία (Πέμπτη 25-2-2016, Ώρα 8,30μμ)
4, Γιατί κάνουμε λάθη? (Πέμπτη 3-3-2016, Ώρα 8,30μμ)

Τετ, 10/02/2016 - 11:04 -- nikos.wil