Ομάδα Λόγου -- θέματα προς συζήτηση

Θέματα προς συζήτηση

1, Facebook και άλλα αντικοινωνικά μέσα (Πέμπτη 14-1-2016 'Ωρα 8,30μμ)
2. Το προσφυγικό ζήτημα (Πέμπτη 21-1-2016 'Ωρα 8,30μμ) 
3, Ομαδική κοροϊδία Συλλογικός εμπαιγμός (Πέμπτη 28-1-2016 Ώρα 8,30μμ)
4. Αυτοκυριαρχία - Αυτοέλεγχος (Πέμπτη 4-2-2016 Ώρα 8,30μμ)

Δευ, 11/01/2016 - 09:56 -- nikos.wil