Ομάδα Λόγου Τετάρτη 7/3/2018

Αυτή την Τετάρτη 07/03/2018 στις 8.30 στην ομάδα λόγου θα συζητήσουμε το θέμα «χιλιάδες κουτιά αναμένα κρατούν χιλιάδες ανθρώπους σβηστούς». Το θέμα είναι σύνθημα σε τοίχο! Θα το εισηγηθεί ο Θέμης.

https://www.youtube.com/watch?v=PhB8ZIVfizY

Τρί, 06/03/2018 - 16:52 -- astoGeneral