Μεγάλοι παιδαγωγοί

   Οκτώ μεγάλοι παιδαγωγοί ή/και θεωρητικοί της εκπαίδευσης, που σημάδεψαν με τα έργα τους τα τελευταία εκατό χρόνια τη μαθητοκεντρική παιδαγωγική, όχι μόνο σαν φόρο τιμής αλλά κυρίως γιατί η μαθητοκεντρική παιδαγωγική που θέλουμε να προβάλουμε, όπως και κάθε άλλο «νεοαγωγικό» ρεύμα των τελευταίων δεκαετιών επηρεάστηκε καταλυτικά από το έργο τους.

 

Η τελευταία δράση της ομάδας:   https://www.youtube.com/watch?v=eYFQ3Vwqwxk

σχετικά άρθρα στις παρακάτω διευθύνσεις:

http://mathomada17.blogspot.com/2016/12/blog-post_10.html

 Σελεστάν Φρενέ (Célestin Freinet, 1896-1966)

«Η φυσιολογική οδός για τη μάθηση δεν είναι καθόλου η παρατήρηση, η ερμηνεία και η επίδειξη, που είναι σημαντικά στο Σχολείο, αλλά η πειραματική εφαρμογή, αφετηρία που είναι φυσική και παγκόσμια.»

https://tvxs.gr/news/paideia/deka-megaloi-paidagogoi-%E2%80%A6

Ιβάν Ίλλιτς (Ivan Illich 1926-2002)

Προτείνει επιπλέον εναλλακτικούς θεσμούς για μία εκπαίδευση χωρίς δασκάλους, σχολεία, αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό σύστημα.
Οι κοινωνίες καταλήγουν να παγιδεύονται από τους θεσμούς: ταυτίζουμε τα σχολεία με την Εκπαίδευση, τα νοσοκομεία με την Υγεία, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα με την Επικοινωνία. Στην πραγματικότητα οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν ενάντια σε ότι υποστηρίζουν πως εξασφαλίζουν. 
Για να επιτύχουμε Εκπαίδευση θα πρέπει να καταργήσουμε τα σχολεία, για Υγεία θα πρέπει να καταργήσουμε τα νοσοκομεία και για Επικοινωνία τα αυτοκίνητα. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, ο Ίλλιτς δεν αρκείται στο να διακηρύξει απλώς μία «Κοινωνία χωρίς Σχολεία». Προτείνει επιπλέον εναλλακτικούς θεσμούς για μία εκπαίδευση χωρίς δασκάλους, σχολεία, αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό σύστημα.

 

 

Πέμ, 15/10/2020 - 19:53 -- sakis.roditis