Καλές Πρακτικές Πολιτών για το Περιβάλλον

Με επιτυχία έγινε η κοινή εκδήλωση της ΟΙΚΙΠΑ και του συλλόγου Α.Σ.Τ.Ο. Επικοινωνούμε  στο χώρο του Α.ΣΤ.Ο.-Επικοινωνούμε, Σαχτούρη και Αλ. Υψηλάντου.
                                                                    
Το θέμα της εσπερίδας ήταν «Καλές Πρακτικές Πολιτών για το Περιβάλλον» και έγινε σε  2 κύκλους:

- ορθολογική παραγωγή και διαχείριση των απορριμμάτων μας (συσκευασίες, οργανικά, άλλα υλικά )

- «πράσινη» καθημερινότητα (βιώσιμες μετακινήσεις, εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι μας, δράσεις φροντίδας του δημόσιου χώρου )

Αφού προηγήθηκε  ενημέρωση έγινε δημιουργική συζήτηση  προκειμένου όλοι μας να συμβάλουμε ως πολίτες σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε ήταν:
Α΄ΚΥΚΛΟΣ

1. Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, μια κομβική διαδικασία

2. Κομποστοποίηση οργανικών

3. Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων υλικών

Ερωτήσεις- συζήτηση

Διάλειμμα

Β΄ΚΥΚΛΟΣ

4. Βιώσιμες μετακινήσεις στην πόλη

5. Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι

6. Δράσεις φροντίδας του δημόσιου χώρου.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ανακοίνωση λειτουργίας της νέας ομάδας με προσωρινό όνομα:  "Ο ΑΣΤΟ in the city " με πολλές ιδέες και διάθεση παρεμβάσεων στην πόλη. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 6μμ.

Κυρ, 24/11/2019 - 18:25 -- sakis.roditis