Σεμινάριο Κεραμικής με τον Ηλία Χριστόπουλο (καμίνι Raku)- Δεκεμβριος 2015