Ρακιτα - Παπαριτσα (Ομάδα Ορεινής Πεζοπορίας Α.Σ.Τ.Ο.- Επικοινωνούμε)