Ποτιδάνεια-Τρίκορφα 1550m (Ομάδα Ορεινής Πεζοπορίας Α.Σ.Τ.Ο.- Επικοινωνούμε)