Το Καλλιτεχνικό εργαστήρι συνεχίζει τη δράση του 2020