Γκοτσαίικα κορυφή τούφες 1506m (Ομάδα Ορεινής Πεζοπορίας Α.Σ.Τ.Ο.- Επικοινωνούμε)