Εξόρμηση της Ομάδας Ορεινής Πεζοπορίας σε Λεόντιο-Κιβούρι-Μπουχουμέρα 1350μ.( 31-01-2017)