Ερύμανθος κορυφή Λεπίδα 1894m (Ομάδα Ορεινής Πεζοπορίας Α.Σ.Τ.Ο.- Επικοινωνούμε)