Διήμερη Εξόρμηση της Ομάδας Ορεινής πεζοπορίας Α.Σ.Τ.Ο.- Επικοινωνούμε στα Βαρδούσια (4-5/11/2016)