Α.Σ.Τ.Ο Φωτοδιαδρομή 2019-2020 7 κοπή της πίττας 2020