Α.Σ.Τ.Ο Φωτοδιαδρομή 2019-2020 6 εκδήλωση για το περιβάλλον με ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.