Α.Σ.Τ.Ο Φωτοδιαδρομή 2019-2020 3.Καλλιτεχνικό εργαστήρι